Acupunctuur Almere


Acupunctuur kennen de meesten als de therapie met de naalden. Dat klopt uiteraard, maar acupunctuur is zoveel meer dan dat. Het is een alternatieve geneeswijze die steeds meer patiënten weet te overtuigen van het nut van deze therapie.

Acupunctuur kan worden ingezet voor vele verschillende klachten.

Bel ons 036-5337717

Acupunctuur bij Medivisie Almere

Acupunctuur is van oudsher een traditionele behandeling. In Europa en Amerika bestaat er een een wetenschappelijke aanpak als het gaat om Acupunctuur. Op veel gebieden (zoals chirurgie en het gebruik van geneesmiddelen) werkt dat goed. Toch hebben veel van de patiënten het gevoel dat de behandeling zich beperkt tot het bestrijden van de ziekte en de symptomen daarvan.

Van oudsher wordt niet de algemene beleving van de zieke als uitgangspunt genomen. In de acupunctuur is de ziekte geen fenomeen op zichzelf maar gaat het om het welbevinden van de mens als geheel. Die beschouwing betekent dat de acupunctuur duidelijk vanuit een ander meer holistisch uitgangspunt vertrekt. De NVA wijst de westerse manier niet af maar streeft ernaar dat de sterke elementen van de westerse medische werkwijze en de acupunctuur elkaar aanvullen en dus versterken. Medivisie Almere herkent en erkent de Chinese behandelwijze. Wij richten ons daarom ook op de acupunctuur zoals de Chinese geneesheren het altijd hebben toegepast.


Acupunctuur tegen migraine en migraineaanvallen

Uit een Chinese studie blijkt dat acupunctuurbehandelingen werken tegen migraineaanvallen. Acupunctuur heeft zijn origine in de Chinese geneeskunde, daarom wordt het in Nederland gezien als alternatieve geneeswijze. Aan het onderzoek deden 249 deelnemers mee, die in drie groepen werden verdeeld. Ze kregen een acupunctuur behandeling, een placebobehandeling of geen behandeling. In de groep met de acupunctuur behandelingen hadden de deelnemers eerst last van vijf migraineaanvallen per maand. Na twintig acupunctuursessies verdeeld over vier weken waren dit er nog maar drie per maand. In de andere groepen was geen verschil te zien. De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het medische blad JAMA.

Voorheen was er nog geen eenduidige behandeling tegen migraineaanvallen. Mensen die last hebben van migraine krijgen wel medicijnen zoals bètablokkers voorgeschreven, maar die medicijnen zijn niet specifiek voor migraine bedoeld.

Overige klachten waar Acupunctuur bij helpt

Acupunctuur helpt bij vele diverse klachten. Het kan ook worden toegepast bij rug- en nekklachten, artrose klachten, reumatische klachten, zwangerschapsklachten, menstruatieklachten etc. Wilt u weten of acupunctuur een geschikte behandeling voor u zal zijn dan kunt contact opnemen met Medivisie Almere.

Heb je toch iets andere klachten?

Bekijk een van onze andere therapieën:

- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Sport fysiotherapie
- Dry needling
- Handtherapie
- Oedeemtherapie
- Oor acupunctuur